Kategori tryckta produkter på papper
TRYCK PÅ PAPPER
Ex. broschyrer, kataloger, foldrar, visitkort, flyers och produktblad
EXPOMATERIAL
Storformat på många olika sätt. Ex. skyltar, rollup, fasadvepor och stora affischer