Sandstens är ett Svanenmärkt Tryckeri

Sandstens är sedan 1998 ett svanenmärkt tryckeri i Göteborg. Det har vi blivit genom att få allt vi gör granskat och godkänt. Därför kan vi trycka Svanen på dina trycksaker – ett bevis på att du också är vän med miljön.

Varför valde vi Svanen?
Vi har valt Svanen som vår miljömärkning därför att det är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är en oberoende Typ 1-märkningar. Det betyder till exempel att de har en oberoende utomstående organisation, den Nordiska Miljömärkingsnämnden, som beslutar i alla kriteriefrågor.

För oss på Sandstens är det viktigt att ha valt en miljömärkning som är oberoende, seriös och verkligen jobbar för att göra skillnad och inte bara är en marknadsföringssymbol.
Det hjälper oss framåt i vår strävan och engagemang för en bättre miljö.

Svanenloggan tryckt på din trycksak
Vill du få Svanenloggan på din produkt vi producerar för dig, så hör av dig så skickar vi vår svanen logo med licensnummret. Vi har olika varianter som passar!

För mer information http://www.svanen.se

Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs på oss för att få använda den nordiska miljömärkningen Svanen

Svanenmärkt-tryck