Den 21 december 1917 kungörs att Eric Julius Sandsten och Ture Valentin Sandsten startar tryckerirörelse under namnet Bröderna Sandstens Tryckeri. Verksamheten drar igång strax därefter, tre trappor upp på Södra Hamngatan 21. ”Det var Erik som gjorde jobbet”, med lite starthjälp från brorsan och för att få ett företagsnamn som klingade bra.”

Gammal-reklam-folder-med-prägling 

Gammal-trycksak-från-1917 

1921 hade företaget vuxit till nio anställda. En av dem som tillkommit var Ernst Mattsson. Han började som springpojke, och klättrade sedan snabbt till förman för hela tryckeriet och all produktion.

1934 flyttades verksamheten till stora och ljusa lokaler, i gatuplanet på Norra Larmgatan 5 Hörnet av dagens Spanmålsgata. Vid den här tiden låg de flesta namnkända tryckerierna i Göteborg i det s k ”Femman-området” – och även de flesta sätterier, bokbinderier och reproanstalter fanns i de omkringliggande kvarteren.

1960 klev Kent Mattsson i land efter några år till sjöss och fick jobb hos sin far, Ernst. ”Jag tog över kontoret och kunderna medan farsan skötte produktionen och tryckeriet.”

1969 tvingade ”rivingsraseriet av Femman” fram en ny flytt. Nu till en industrifastighet strax utanför centrum, med strategiskt läge på Mölndalsvägen 81.

På 70-talet var offset den dominerande tryckmetoden. Tre personer som satsade på den nya tekniken var Bertil Lejhagen med sönerna Anders och Niklas. 1979 startade Allprint och skulle satsa på ett eget nytt datasystem för den grafiska branschen.

1980 gick Ernst Mattsson i pension och lämnade över stafetten till sonen Kent. Men Kent kom snart på andra tankar. Han kontaktade Lejhagens och föreslog; ”Ska ni inte köpa mitt tryckeri istället?”

 

Sagt och gjort, 1989 övertog Bertil, Anders och Niklas Lejhagen hela tryckeriverksamheten. Samtidigt ändrades namnet till Sandstens Tryckeri.

Fem år senare ville man som ett av Sveriges första tryckerier investera i en ny och snabb tryckpress, modell Roland 300 – en tryckeriernas Rolls Royce. Tankar fanns även denna gång på att bygga en egen fastighet. Men nu var istället hela bank- och fastighetsbranschen i kris.

Så 1994 flyttade man därför till nuvarande lokaler på Distansgatan 2. Flytten till Högsbo och investeringarna i den nya maskinparken med skiftgång, blev en milstolpe för Sandstens. ”De som överlevt är de som köpt 8-färgers.”

Ett halvår senare tappade Sandstens sin största kund mitt i finanskrisen. Men som vi alla vet klarade man den pressen också. ”Organisk tillväxt har aldrig varit signifikant för branschen”.

Idag basar Anders Lejhagen tillsammans med Niklas och tio medarbetare över Sandstens och har gett verksamheten en större bredd. Allt från storformat till böcker, foldrar, broschyrer, stickers, bröllopskort och mycket mer produceras snabbt och med högsta kvalitet. Huvudproduktionen utgörs av offsettryckning och digitaltryckning. Under 2015 så startades även en onlinebutik som vänder sig till privatpersoner som planerar att gifta sig ta studenten eller större fester http://www.bjud-in.se

Tryckeri offert från 1918 till Firma Nydqvist & Holm

I tacksam besittning av Eder V/ förfrågan N:o 258 av ds. hava vi nöjet offerera Eder:

Alt. 1. 1000 st Blanketter N:o 63, av 4kg postpapper enl. bifogat prov
om 100 blad i varje Kronor 27:50.

Alt. 2. 1000 st Blanketter n:o 63 av 6 kg postpapper prov n:o 2
för övrigt i likhet med ovanstående, Kronor 29:-
Leveranstid c:a 6 (dagar efter orders ingång.

Tacksamt emotseende benägen order, teckna
Högaktningsfullt

Dags för första flytten November 1919

1919 var det dags för första flytten till rymligare lokaler på Korsgatan 4. Då lämnade även den ena av Bröderna Sandsten firman enligt nedan.

"Samtidigt anmäldes att Ture Valentin Sandsten utträtt ur firman Bröderna Sandstens Tryckeri. Rörelsen fortsattes av Eric Julius Sandsten under Oförändrad firma. "
Samma år igångsattes även ytterligare en digelpress.

Sandstens flyttar till Norra Larmgatan 5

I Juli 1934 var det dags för den tredje flytten.
Bilden visar bl a en tryckt folder för att informera om flytten till Norra Larmgatan 5. Gatan finns inte längre men det var på hörnet av Spanmålsgatan som idag ligger i Nordstan "Femman huset"

Offertförfrågan av Nordiska Kullager Aktiebolaget år 1918 till Sandstens

Förfrågan å Adresslappar, Bl* 79 A & 79 B.
Godhetsfullt uppgiv billigaste pris och kortaste leveranstid å:
1/ 2000 st."styfva" Adresslappar, Bl. 79 A, format 75 x 125 m/m, af prima kartong och med 2-färgstryck, samt med "snörmärlor".
2/ 2000 st, "mjuka" Adresslappar, Bl. 79 B, format 100 x I50 m/m prima skrifpapper och med 2-färgstryck.
För tryckningen tillhandahålla vi 2 par klichéer för hvarje blankett-typ
Till ledning vid offertens utarbetande, bifoga vi tvänne satser klichéafdrag.

Högaktningsfullt
NORDISKA KULLAGER AKTIEBOLAGET
N.Wallenius

Typsnittsprover och Visitkortsask

Förr i tiden var det också självklart att varje tryckeri skulle ha sin egna typsnitts broschyr med dom vanligaste typsnitten.

Visitkorten levererades alltid i läderklädd visitkortsask med guldfoliering.