Vad är egentligen Crossmedia och flerkanalspublicering? Den förenklade förklaringen är att det är tryckt och digital media i samverkan. Klassiska postala utskick kombineras effektfullt med e-post, mobil och webb. Som dessutom är mätbart och går att följa i realtid med hjälp av en responspanel. Precis lika effektivt för reklamkampanjer, inbjudningar, lanseringar, kundklubbar och tävlingar som rena kundundersökningar. Du får helt enkelt ut max av dina riktade DR-utskick.

Ett exempel på Crossmedia och flerkanalspublicering

Filmen nedan till vänster är ca 1 minut lång, den visar ett bra exempel på Crossmedia och flerkanalspublicering.

Fördelar:

 • Trycksaken blir mätbar
 • Enkelt för kunden då deras uppgifter är för-i-fyllda i mobilen
 • En länk mellan trycksak, mobil och web
 • Se vem som är intresserad men ej fullföljer köp
 • Se vem som köper din produkt pga att de fick en trycksak
 • Få fakta om din målgrupps köpbeteende för att göra än mer
  riktade utskick Mobil- eller webanpassad sida kopplas ihop med trycksaken
 • Statistik direkt under tiden kampanjen pågår
 • Skicka påminnelser snabbt till de som inte agerat

Så här fungerar Crossmedia och flerkanalspublicering

1. DR/Trycksak

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 1

2. Påminnelse

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 1

 

1. DR/Trycksak
Med personlig QR-kod och url som leder kunden till personanpassad mobil- eller webbsida.

 

2. Påminnelse
Kan gå ut till dem som inte agerat.

3. Anmälan via mobiltelefon eller dator

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 5

 

 

3. Anmälan via mobil eller dator
När kunden scannar sin personliga QR-koden eller går in via webbläsaren kommer de till enförifylld websida. Du gör det enkelt för kunden att ta del av något. Tack vare att landningssidorna är personliga kan du se vem som agerar

4. Påminnelsemejl

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 4

5. Bekräftelsemejl

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 3

 

4. Påminnelsemejl

Om kunden inte fullföljer kampanjen kan en påminnelse skickas via mejl.


5. Bekräftelsemejl

När kunden fullföljer kampanjen kan en bekräftelse skickas.

6-7. Responspanel/Statistik

crossmedia-flerkanalspublicering beskriving 2

 

 

6. Statistik
På responspanelen uppdateras statistiken i realtid under kampanjens gång.

7. Diagnostik
Informationen från kampanjen hjälper dig skapa effektiva kundanpassade kampanjer i framtiden.
Exempel på info:

 • Vem som tog del av ditt erbjudande.
 • När tog de del.
 • Vem tittade men agerade inte.

Några fler exempel på tidigare Crossmedia och flerkanalspubliceringar

Crossmediakampanj ODR blev ADR

Crossmedia och flerkanalspubliceringar ODR blev ADR

Oadresserad katalog med resor skickades ut till utvalda områden. På sidan tre fanns en allmän qr-kod och en allmän webadress där målgruppen kunde vara med i Läs mer

Kampanj när de bjöd in till husvisning

Crossmedia och flerkanalspubliceringar Husvisning

Tryckt adresserat DR med personlig qr-kod och personlig webadress. Alla kundens uppgifter var förifyllda både på webben och på mobilsidan Läs mer

Crossmedia för Peugeot

Crossmedia och flerkanalspubliceringar

Adresserad, tryckt inbjudan. Det skapades en personlig qr-kod och en personlig webadress till varje person i målgruppen som trycktes på inbjudan. Läs mer

Bli vän med Joe Farelli

Crossmedia och flerkanalspublicering joe farelli

Flyers delas ut på restaurangen Joe Farelli. Här uppmanas besökarna att via en allmän qr-kod lägga in sina kontaktuppgifter för att få erbjudanden. Läs mer

 

 

Insamling till medlemsregister

Crossmedia och flerkanalspublicering coloplast

Två olika vykort skapades med intresseanmälan om medlemskap. Ett e-post-utskick skickades till samma målgrupp några dagar senare. Läs mer