Köpvillkor för Sandstens Tryckeri AB:s e-handel

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för köp i SandstensTryckeri AB:s  e-handel (Sandstens Tryckeri), 556076-0828

Allmänt 
Sandstens Tryckeri AB  tillhandahåller trycktjänster via Internet till dess kunder i Sverige. Kund kan vara privatperson,
föreningar, företag eller organisationer (gemensamt ”Kund”). Försäljning sker via webbplatsen Sandstens e-handel. För beställningar, köp och leverans genom andra kanaler än e-handel gäller särskilda villkor. Genom att slutföra en beställning i e-handel accepterar Kund Villkoren samt, i förekommande fall person uppgiftsbehandling enligt Villkoren.
Sandstens Tryckeri AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 10.

Priser och avgifter
Aktuella priser exkl moms framgår vid beställningen.
Sandstens Tryckeri AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering.
Moms tillkommer med 25 %.  Fraktavgift avgörs av försändelsens vikt och vilket postnummer leverans ska ske till. Aktuell fraktavgift framgår i i kassan vid beställning.

Beställning och avbeställning
Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i Sandstens e-handel.
När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-mejladress som
Kunden angivit. Kund kan stoppa beställning om kontakt tas med Sandstens Tryckeri på 031-45 56 00 eller e-handel@sandstens.se innan Sandstens Tryckeri AB på börjat tryckning av beställningen.

Betalning 
Betalning kan ske enligt faktura eller med VISA, MasterCard eller American Express.
Vid fakturabetalning sänds denna till Kunds folkbokföringsadress (fysisk person) alternativt registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är trettio (30) dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en
kreditupplysning kommer en kopia att skickas till Kund.
Betalning med kort hanteras av Payson.

Leverans
Leverans anses ske när Kunds beställning lämnar Sandstens Tryckeri AB. Leverans sker normalt med DHL alternativ för aktuell beställning framgår i kassan. Sandstens Tryckeri AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Sandstens Tryckeri AB.
Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Sandstens Tryckeri AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

Upphovsrätt
Kund är ensamt ansvarig för att beställning och leverans baserade på Kunds original inte utgör intrång i tredje mans upphovs- eller annan immaterialrätt. Kund ska hålla Sandstens Tryckeri AB skadeslös för eventuella krav från tredje man till följd av utförande av beställning från Kund.

Reklamation 
Om Sandstens Tryckeri AB levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera skriftligen till Sandstens Tryckeri AB som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I förhållande till Kund som är privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Ansvar
Kund ansvarar själv för kvaliteten på det original som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst Kund beställer. Kund förklarar sig införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form.
Utöver vad som framgår av Villkoren och, för Kund som är privatperson konsumenttjänstlagen, har Sandstens Tryckeri AB inget ansvar för fel, brister eller förseningar. Sandstens Tryckeri AB ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.
Sandstens Tryckeri AB reserverar sig för eventuella fel i e-handeln.

Ändring av Villkoren
Vid var tid gällande Villkor framgår av. Sandstens Tryckeri AB har rätt att ändra Villkoren på
eget initiativ. Efter att Kund gjort beställning äger Sandstens Tryckeri AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

Personuppgiftsbehandling
Sandstens Tryckeri AB behandlar namn-, e-mejl-, adress och andra uppgifter Kund som är privatperson
uppgivit vid registrering eller beställning, vid fakturabetalning även personnummer. Sandstens  Tryckeri  AB behandlar vidare uppgifter om sådan Kunds beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Personuppgifterna behandlas under den tid Kund har en relation med Sandstens Tryckeri AB samt under en tid därefter då Kund kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. Kund kan anmäla till Sandstens Tryckeri AB att hens personuppgifter inte ska få användas för marknadsförings-ändamål. Om Kund vill avsluta sin relation med Sandstens Tryckeri AB direkt efter köp och leverans tar
Sandstens Tryckeri AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till e-handel@sandstens.se Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas.
Kund som är privatperson lämnar genom att acceptera Villkoren sitt samtycke till Sandstens Tryckeri AB:s personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.

Cookies
En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på Kunds dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande. Det finns olika typer av cookies.
I Sandstens e-handel används cookies som Kund måste tillåta för att kunna använda e-handeln. Kund godkänner nedanstående cookiehantering genom att besöka Sandstens e-handel.
I e-handeln används autentiseringscookies, som håller reda på vad besökare är inloggade som, och sessionscookies, som lagrar ett unikt id för besöket i e-handeln. Cookies i e-handeln används för att identifiera Kunds kundvagn, spara information om Kund i en beställning, för att föra statistik över besökare i
e-handeln och för att visa annonser i e-handeln och på andra webbplatser. Autentiseringscookien försvinner senast två (2) timmar efter att webbläsaren stängts, förutom om besökaren valt att fortsätta vara inloggad. Sessionscookien försvinner vid inaktivitet eller när webbläsaren stängs.

Tvist
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster Sandstens Tryckeri AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister
med Kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Kund som är privatperson hänvisar Sandstens Tryckeri Trycker AB till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Sandstens Tryckeri AB följer ARN:s rekommendationer.